غاق

غاق پرنده دریایی صیاد است که مهارت زیادی در صید ماهی دارد در شرق آسیا عده ای به وسیله این پرنده به صید ماهی میپردازند

این پرنده قادر است تا عمق 23 متر در آب فرو رود و تا 2دقیقه در آب بماند پاهای غاق پره دار است ومیتواند مثل بط سانان روی آب شنا دکند

 

غاق      برای دیدن باقی عکس ها به ادامه مطلب برید

 


ادامه مطلب ...